Blog Home

  • Julienne

    30.05.2020 от

    Julienne Նախագծի շրջանակներում ես մայրիկիս օգնությամբ սովորեցի պատրաստել ֆրանսիական համեղ ուտեստներից մեկը։ Ընթացքը շատ հետաքրքիր էր և համեղ)))Խորհուրդ կտամ դուք էլ փորձեք․․․ ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ

  • Ma Famille (նախագիծ)

    15.05.2020 от

    Ma famille, c’est tout ce que j’ai de plus cher au monde. Elle n’est pas grande. Nous sommes cinq: mon père,ma mère, ma grand-mère,mon grand-père et moi.   Mon père a 40 ans. Il est homme d’affaires de profession. Il est homme d’affaire.Moi estmon père nous nous comprenons très bien.Et j’en suis très content. Pendant les… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.